01.11.2019; 7 PM; Halls of the Bulgarian Embassy Please Note: This event will be in Bulgarian language only! Българският културен институт Лондон има удоволствието да ви покани на представянето на автобиографичната книга на Явор Милушев „Апокриф за воаяжа на една овца от стадото на пастира“  и разговор с Цветана Манева. Специални гости: Цветана Манева и Явор Милушев Големият български артист...
Read more